Advocatenkantoor De Foer Law behandelt diverse materies

Bij advocatenkantoor De Foer Law in Antwerpen werken advocaten die gespecialiseerd zijn in diverse materies zoals:

Vennootschapsrecht:
Begeleiding binnen vennootschappen, het opmaken van statuten, notulen van vergaderingen, tussenkomsten bij conflicten binnen de vennootschap, begeleiding op het niveau van raad van bestuur en algemene vergadering.

Handelsrecht:
Het opmaken van contracten, tussenkomsten in handelsrechtelijke geschillen, vertegenwoordiging voor de rechtbank van koophandel, opmaken van documenten en algemene verkoopsvoorwaarden.

Beslagrecht:
Bewarend en uitvoerend beslag, verzet tegen beslagprocedures enz.

Fiscaal recht:
Procedures voor wat betreft directe en indirecte belastingen, op burgerlijk en strafrechtelijk vlak.

Diamantindustrie:
Antwerpen is het centrum van Europa en speelt in de diamantindustrie een belangrijke rol.
Gelet op de internationale relaties, betreft deze materie een zeer complexe en specifieke aangelegenheid.

Contracten en verbintenissen:
Het opstellen, wijzigen of verbeteren van contracten, zowel op handelsrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak.

Incasso facturen:
Aanmaningen, ingebrekestellingen, beslagprocedures, dagvaardingen voor de rechtbank, onderhandelingen m.b.t. afbetalingen.

Vereffeningen:
De voorbereiding, begeleiding bij de besluitvorming, de opvolging en afwerking van de vereffening van vennootschappen.

Aansprakelijkheidsrecht:
De aansprakelijkheid op basis van het fout-begrip conform art. 1382 BW en de verschillende aansprakelijkheidsvormen binnen ondernemingen en vennootschappen.

Bemiddeling en transacties:
Bemiddeling burgerlijke en handelszaken.

Erfrecht – schenkingen – testamenten:
Advies, het opmaken van de nodige documenten, alsmede de opvolging en actualisatie van dergelijke documenten, erfrechtplanning, enz.

Strafrecht:
Begeleiding tijdens strafrechtelijke onderzoeken, bijstand voor de correctionele rechtbank, specifiek inzake ‘witteboordencriminaliteit’.

Personen- en familierecht:
De zaken die verband houden met:

 • Echtscheiding en de juridische en fiscale gevolgen hiervan (echtscheiding onherstelbare ontwrichting, echtscheiding onderlinge toestemming);
 • Opstellen regelingsakten EOT, voorbereiden notariële regelingsakten EOT (echtscheiding onderlinge toestemming);
 • Maatregelen m.b.t. kinderen (verblijfsregeling, kostenregeling, buitengewone kosten, ouderlijk gezag, kinderrekening, etc.)
 • Onderhoudsgeld tussen ex-echtgenoten;
 • Betrapping op overspel;
 • Beëindiging van wettelijke of feitelijke samenwoonst en de gevolgen hiervan;
 • Vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, vereffening-verdeling van de onverdeeldheden als gevolg van een samenwoonst;
 • Volle adoptie of gewone adoptie;
 • Betwisting afstammingsband;
 • Naamswijzigingen;
 • Rechten van meemoeders;

En alle andere familiale geschillen.


Vermogensrecht:

 • Vereffening - verdeling na echtscheiding, na beëindiging wettelijke en feitelijke samenwoonst.
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Keuze of wijziging van het huwelijksstelsel
 • Erfrecht
 • Schenkingen
 • Testamenten

Jeugdrecht
Mr. ANN MARTENS heeft tevens een specifieke opleiding tot jeugdadvocaat gevolgd, waarbij zij kan optreden als raadsman van een minderjarige, die zich bevindt in een verontrustende opvoedingssituatie.

Huur:
Indien u een woning of handelspand huurt of verhuurt en u wenst goed geïnformeerd te starten of er doen zich problemen voor uit een bestaande huur, kan u steeds bij ons terecht voor inlichtingen over uw rechten en plichten, als huurder en verhuurder.
Wij behandelen alle aspecten van het huurrecht.

Verkeersrecht:
Indien u voor de rechtbank dient te verschijnen voor een inbreuk op het verkeersreglement of de wet betreffende de politie over het wegverkeer, zoals bijvoorbeeld snelheidsovertredingen en aanrijdingen, alcoholintoxicatie of dronkenschap, vluchtmisdrijf, … kan u steeds bij ons terecht voor uw verdediging voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank.

Wens u meer informatie over ons advocatenkantoor of advocaten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

De Foer Law Advocaten

Adovcatenkantoor met ervaren advocaten in Antwerpen