" " " "
top of page
Hof van Justitie te Antwerpen

Onze tarieven

Tijdens een eerste bespreking bij De Foer Law zullen de tarieven van de advocaat, alsook de berekeningswijze van het ereloon en de kosten aan bod komen. Zo bent u goed ingelicht over de kostprijs van onze dienstverlening.

BEREKENINGSWIJZE 

Voor de berekening van het ereloon wordt gekeken naar de aard, complexiteit en urgentie van de zaak, evenals naar de ervaring van de advocaat. Naast het ereloon van de advocaat dient nog rekening gehouden te worden met gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtskosten, expertisekosten en kantoorkosten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten verleend door een advocaat niet langer vrijgesteld van BTW. Ereloonstaten zullen derhalve vermeerderd worden met 21 % BTW.

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand (bv. in strafzaken, verkeer, …), kan u steeds vrij uw advocaat kiezen. Het volstaat de naam van uw gekozen advocaat door te geven aan uw makelaar of verzekeringsmaatschappij..

Alle advocaten van De Foer Law zijn ingeschreven aan de Balie provincie Antwerpen en dus onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.

Contract tekenen

Voor meer informatie over de tarieven en kostprijs van een advocaat kan u terecht op Informatie erelonen en advocaat.be.

bottom of page